W tym video strefy popytowe dla kryptowalut Bitcoin i Litecoin. Strefy wyznaczone przy scenariuszu spadkowym.