Ostatnia obrona przed spadkami na Bitcoinie

Bitcoin, niestety zrobił fałszywe wybicie z trójkąta symetrycznego. Ostateczną obroną przed kolejnymi spadkami, czyli teoretyczna 5 fala spadkowa, znajduje się w przedziale 34900-34300 gdzie trzyma nas 0,618 fibo oraz trend linia. Przebicie tych stref może świadczyć o dalszych spadkach.

Dodaj komentarz