Bitcoin reaguje ze strefy oporu. BNB – analiza techniczna

Analiza Bitcoin i BNB

Bitcoin reaguje na kluczową strefę oporu. Jest to miejsce, z którego możliwa jest głębsza korekta. Powrót kolejny do tej strefy i jej przebicie, może świadczyć o wysokiej presji popytowej i przed nami do zrealizowania byłyby kolejne poziomy. W tym video, również krótka analiza techniczna kryptowaluty BNB.

Dodaj komentarz